Fred Install Uren

  • 喜欢

商业 效率

8.3 MB

Fred Install Uren

Uren app waarmee per klant per installateur de gewerkte uren kunnen worden bijgehouden en gerapporteerd. Daarnaast kunnen de gegevens gesynchroniseerd worden tussen uw apparaten middels een handmatig (airdrop) backup/restore functie.

Vastleggen relaties
Naast NAW gegevens kan een image/foto aan een relatie worden gekoppeld. Hiermee is een relatie eenvoudig te selecteren.
Vanuit het relatie scherm kan de website van de relatie worden geopend, kan een email naar de relatie worden gestuurd en kan de relatie worden opgebeld.

Vastleggen installateurs
Naast NAW gegevens kan een uurtarief geldend voor deze installateur worden vastgelegd.
Vanuit het relatie scherm kan een email naar de relatie worden gestuurd en kan de relatie worden opgebeld.

Vastleggen uren
Per relatie wordt de datum, de begin- en eindtijd en een eventuele pauze op eenvoudige wijze ingegeven. De app rekent het aantal uur en minuten uit en vermeld tevens welk uurtarief voor deze gewerkte uren zullen gelden. Door bijhouden van het geldende uurtarief hebben toekomstige wijzigingen in het uurtarief geen invloed op gewerkte uren in het verleden. Weekend- en/of feestdagen opslag kan worden aangegeven en ook de verreden kilometers kunnen in de omzet worden verwerkt.

Rapporteren
Op elk moment kan een rapport worden gemaakt van de gewerkte uren. Dit kan per relatie in een periode of in een periode voor alle relaties. De rapporten kunnen op het scherm worden getoond of worden verstuurd via email. Op het scherm kan een tabel of een PDF rapport worden getoond, via de email kan een PDF of een CSV bestand worden verstuurd.
Dit CSV bestand kan eenvoudig in bijvoorbeeld Excel of Numbers worden geïmporteerd voor verdere bewerking.

Afsluiten ve periode
Na bijvoorbeeld een week of een maand (dat mag u zelf weten) kan een periode worden afgesloten. Door afsluiten van een periode worden de gewerkte uren en de waarde ervan gerapporteerd als PDF rapport en/of CSV bestand. Tevens wordt de datum vanaf waar de uren dienen te worden getoond in de settings aangepast naar de laatste datum zodat ‘oude’ uren niet in de weg zitten en het geheel overzichtelijk blijft.

Instellen settings
In de settings van de app kunnen uw NAW gegevens en bijvoorbeeld uw logo worden opgeslagen. Deze gegevens worden getoond in de PDF rapportages.
Daarnaast wordt in de settings het standaard uurtarief (als voor een relatie geen uurtarief is vastgelegd) en de datum vanaf waar de uren dienen te worden getoond vastgelegd.

iPhone settings
In de settings van uw iPhone kunt u vastleggen of u de uren en/of pauzes per minuut, per 5 minuten of per kwartier wilt ingeven.
Tevens kan in de settings van uw iPhone worden vastgelegd of u liever met de grafische of met de standaard versie van de app wilt werken. Hiervoor is geen her-installatie van de app nodig, u kunt deze instellingen zo vaak wijzigen als u wilt.