Lumena

  • 喜欢

街机游戏 音乐游戏

35.1 MB

Lumena

限时优惠 33%!

Lumena 是一款不废话的节奏游戏,音乐来自 Modbom 的原创电子配乐。

Lumena 玩起来很简单。甩动色盘匹配对应颜色的光就行。
想要成为 Lumena 大师可就… 不那么简单了。别说我没告诉你。

————————————————————————————————

我们不会在您玩游戏的过程中打断您要求评论,但如果您足够慷慨,请花一点点时间让我们知道您的对这款游戏的看法。

————————————————————————————————

请注意:这款游戏无法运行于 iPhone 3GS、第 3 代 iPod 或者第 1 代 iPad!

谢谢!