Mobile MSN Messenger

  • 喜欢
  • 评论

社交

2.4 MB

Mobile MSN Messenger

登陆速度大幅提高;
适应各种网络环境,实现长时间智能挂机;
节省流量、节省耗电量;
支持更改用户头像,昵称。
支持发送文件,图片,语音;
内嵌MSN 中文网,与PC Portal内容同步发布;

意见反馈:mobilemsnsupport@msn.cn